Массажтай ванны усан эмчилгээ

Татгалзах аргагүй массаж

  • Хүзүүнд массаж хийх халдаг дэр
  • Нуруун дээр өнхрүүлэн хийх массаж
  • Бүсэлхийд хийх хүчтэй массаж
  • Хөлний массаж

 

Цахилгаан сифон

  • Ус халихаас сэргийлэх автомат дохио бүхий цахилгаан сифон
  • Ванн руу орох болон ванн дотор ауюлгүйгээр зогсох боломж олгох тэгш гадаргууг үүсгэх сифоны хавтгай хэлбэртэй хаалт  

 

Нэг даралтаар автомат цэвэрлэгээ хийх систем

  • Нэг даралтаар л усыг асгаж, хоолойнуудыг жигд цэвэрлэнэ
  • Нян үүсэхээс сэргийлж, ванны ариун цэврийг ханган бохирдлыг цэвэрлэдэг