Усгүй писсаурууд

Усгүй писсаурууд

KOHLER усгүй писсаурууд нь архитектурын ур хийц бүхий зуйван хэлбэртэй, онцгой үйл ажиллагаатай.

 

Үйл ажиллагааны шинэ нээлт.
Залгаасгүй бүтэц.

KOHLER усгүй писсаурууд нь жил бүр писсаур бүрт мянга мянган литр ус хэмнэдэг бөгөөд:

  • Бохир ус болон засвар үйлчилгээний зардлыг нэлээд их хэмжээгээр бууруулдаг.
  • Гайхалтай ажиллагаа.
  • Дэвшилтэт, загварлаг шинж чанар нь архитектурын ур хийц бүхий зуйван хэлбэрт нь оршдог.

Үр дүн нь уламжлалт писсауруудэд байдаггүй шинэ, өөгүй гялгар загвар юм.

 

Waterless Urinals

Усгүйгээр ажиллана

Жилд нэг писсаурт 40,000 галлон буюу ойролцоогоор 150,000 литр хүртэл ус хэмнэж, бохир ус, засвар үйлчилгээний зардлыг их хэмжээгээр бууруулна.

Дамаргүй гаргалгаа

Залгах эсвэл солих дамаргүйгээр сайжирсан ажиллагаа.

Сайжруулсан загвар

Цацралтыг үндсэнд нь байхгүй болгосон.

Гараар хүрэх шаардлагагүйгээр ашиглана

Ус татах хавхлагагүй тул бүх хэрэглэгчдийн хувьд ариун цэврийг нэмэгдүүлж, эвдрэл гэмтэлгүй болсон.

Том, цэвэр гадаргуу

Плита эсвэл бохирын шугамыг өөрчлөлгүйгээр хялбар угсрах боломжийг олгодог.

ADA (Америкийн тахир дутуу иргэдийн акт) актыг мөрддөг

Олон төрлийн угсралтын үзүүлэлтэд тохирдог

 

Үйл ажиллагаа, суурилуулалт

Шингэн бохир нь бохирын шүүлтүүрээр дамжин бүрэн өнгөлсөн гаргалгаагаар гардаг.

Гаргалгааны онцгой загвар нь лацны шингэн дундуур урсах үед лацны шингэнийг урсгаад гаргачихгүйн тулд бохир шингэний урсгалыг удаашруулж өгдөг. 

Шингэн бохироос нягт багатай учраас лацны шингэн писсаурийн гаргалгааны дээд хэсэгт байрлах байрлалаа хадгалж байдаг, тэгснээр гаргалгаанаас гарах үнэрийг хааж өгдөг.

Түүний дараа шингэн бохир энгийн хөдөлгөөнөөр бохирын хоолой руу ордог.

Гаргалгааны дотоод бүтцийн загвараас хамааран ихэнх хананд суурилдаг боловсронгуй болгосон суурилуултын үед бохирын хоолойны угсралтанд өөрчлөлт хийх шаардлагагүй.

Түгээмэл ашиглагддаг тогтоох тулгуурыг салбарын ихэнх шээлтүүрийн хүзүүнд тогтоож өгдөг, энэ нь ихэнх тохиолдолд шээлтүүрийн хуучин байсан хүзүүвчийг ашиглах боломжийг суурилуулж буй хүнд олгодог.

Steward усгүй шээлтүүрийн (K-4918) том, цэвэрхэн гадаргуу нь боловсронгуй болгосон суурилуулалтаар гадаад үзэмжийн засвар өөрчлөлт (плита наах, будах г.м) хийх шаардлагыг багасгаж өгсөн.

 

Засвар үйлчилгээ

Ямар ч сантехникийн бүтээгдэхүүний адил ажиллагааг нь сайн, гаднах үзэмжийг нь цэвэр байлгахын тулд байнгын арчилгаа чухал юм.

KOHLER усгүй писсаурууд лацны шингэн, KOHLER усгүй писсаурууд цэвэрлэгч нь зүй зохистой арчилгаанд шаардлагатай зүйлүүд юм.

  • Өдөр тутмын арчилгаа
  • Хоёр долоо хоног тутамд усаар урсгах