MODULO™ хавхлаганы систем

Kohler-н Modulo системийг суурилуулснаар хийсэн интериор засвараа хөндөлгүй цэвэрхэн нөхцөлд засвар үйлчилгээ хийх боломжтой болох ба онцгой үйл ажиллагааг сайтар суурилуулсан, хүрэхэд хялбар хэрэгслүүдээр уялдуулж өгсөн гагнаасгүй суурилуулалтаар таны засвар чимэглэлийг иж бүрэн болгож өгнө.