Karess™ Суултуур

Сар гэрэлтэн бүдгэрч байдаг шиг сэтгэл татам байдал онцгой хэлбэрээр гарч ирдэг. Тав тух болон цэвэр байдлын шинж тэмдгийг илтгэсэн зуйван хэлбэр зөөлөн загвартай Kohler-н Karess сарны гоо сайхныг таны гэрт авчрана.

 

KARESS™

Уртасгасан зөөлөн хаагддаг таг,

урт суултууртай салангид суултуур