Хананд суудаг усны савны систем

Цэвэр орон зай                                                                                                                                  

Хананд суулгадаг усны савтай хананд өлгөж тогтоодог суултуур нь зай хэмнэж, доорх шалыг нь хялбар цэвэрлэх боломж олгодог гайхамшигтай шийдэл юм.                          

 

Илүү өргөн сонголт                                                                                                                              

  • Ус татагчийн загварын өргөн сонголт, PVD өнгөлгөө нь угаалгын өрөөнд онцгой байдлыг авчирдаг.                                                                                                                          
  • Автомат, мэдрэгчтэй, хийн шахуургын гэсэн ус таталтын технологийн сонголтууд бий.                                                                                                                                                          

 

Найдвартай байдал                                                                                                                        

Усны савнаас ус шүүрэх эрсдэлээс үр дүнтэйгээр сэргийлэн 0.1мм-ээс ч бага ханын зузаантай,  маш нарийн үлээн хэвлэх технологиор хананд суулгадаг усын сав үйлдвэрлэгддэг.